Strategické poradenství v oblasti reputačního managementu

Komplexní řešení při prevenci a obraně před hrozícími riziky

SUMMA Consulting s.r.o.

Společnost SUMMA Consulting, sesterská společnost advokátní kanceláře PORTOS, poskytuje svým klientům strategické poradenství v oblasti reputačního managementu při prevenci a aktivní obraně před hrozbou poškození jejich podnikání, dobrého jména i značky. Spolupracujeme s předními odborníky z oblasti ekonomie, bezpečnosti, marketingu, jednotlivých hospodářských odvětví (bankovnictví, stavebnictví, energetika aj.) a specialisty v oblasti PR a vnějších vztahů i médií.

SUMMA Consulting navazuje na činnost advokátní kanceláře PORTOS, jejíž společníci JUDr. Jaromír Císař, JUDr. Pavel Smutný a JUDr. Petr Michal, Ph.D. stojí za jejím založením. Při své advokátní praxi zaznamenali poptávku po službách, které přesahují rámec poskytování právních služeb, a zahrnují v sobě prevenci reputačních rizik, ochranu bezpečnosti společnosti (včetně ochrany know-how a obchodního tajemství) a obranu její dobré pověsti.

Poradenské služby

V dnešní době hybridních válek, fake news a desinformačních kampaní je efektivita právní ochrany funkční jen částečně. Klienti vedle bitev právních totiž vedou současně bitvy informační; ty přitom dnes často rozhodují o výsledku celé války.

Rozhodování o významných i každodenních krocích vyžaduje především kvalitní a úplný přísun informací, jejich správnou interpretaci i následnou komunikaci navenek. SUMMA Consulting komplexně pokrývá tuto potřebu svých klientů, ať už se nachází před důležitým obchodním krokem nebo čelí útoku konkurence.

Expertní poradenství obsahuje komplexní službu od analýzy problému, přes návrh řešení až po realizaci konkrétního postupu k ochraně zájmů a reputace klienta. A zajišťuje jeho bezpečnost nejen v mediálním prostoru.

Nabídka služeb

Reputační management

Ochrana reputace a dobré pověsti klientů. Tvorba argumentů a řízení veřejného obrazu s účelem podpory záměrů klienta a minimalizace souvisejících reputačních rizik. Poradenství s utvářením komplexního obrazu klienta. Poradenství při útocích zvenčí.

Bezpečnost informací

Poradenství a poskytnutí komplexního informačního základu pro rozhodování o podstatných krocích týkajících se nakládání s citlivými údaji, know-how a dalšími informacemi. Ty dnes patří k tomu nejcennějšímu majetku. Společnosti jsou pod neustálým tlakem konkurentů a dalších osob, kteří mají zájem získat k těmto informacím přístup.

Prevence rizik

Nastavení systému monitoringu a vyhodnocování rizik a navrhování jejich řešení. Poradenství při nastavování vnitřní organizační struktury a mechanismů fungování klienta za účelem minimalizace rizik.

Krizová komunikace

Nastavení efektivního systému komunikace pro účely výskytu krizových a nepředvídaných událostí. Řízení krizové komunikace v konkrétních případech.